Przewodnik beskidzki i pilot wycieczek z wykształceniem historycznym i wieloletnią praktyką nauczycielską.

Sławomir Wyka - zdjęcie